İcra ve İflas Hukuku Nedir?

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

İcra ve İflas Hukuku Nedir?
İcra ve İflas Hukuku Nedir? Ataturk Haber
Bu içerik 470 kez okundu.

 

Günlük hayat içerisinde insanlar arasında hizmet ya da üründen kaynaklanan alış verişler oluyor ya da borç para alınabiliyor.   Ancak kimi zaman borçlu taraf alacaklıya zamanında borcunu ödeyemeyebiliyor. Böyle durumlarda devreye icra ve iflas hukuku girmektedir. İcra ve iflas hukukun önemine değinen Avukat Aylin Göstericiler; bu tür davaların sayısının da oldukça fazla olduğunu vurguluyor!

Meblağın tahsilinin söylenilen zamanda ve gereği gibi gerçekleşmemesi halinde ise alacaklı tarafın borçluya zorlama uygulaması kanunen yasaktır. Çünkü ülkemiz hukuk devletidir ve borcun tahsili sadece kanunlar çerçevesinde devlet gücü tarafından yapılabilir. Bu kapsamda icra ve iflas hukuku nedir? Sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Avukat Aylin Göstericiler bu soruya ayrıntılı yanıtlar veriyor!

İcra ve iflas hukuku; kişiler arasında alacak-borç ilişkisinden kaynaklanan sorunlara çözüm bulunmasını sağlayan bir hukuk dalıdır ve alacaklının alamadığı borcun karşılığının kamu kuvveti kullanılarak tahsil edilmesini sağlar. İcra ve iflas hukuku çerçevesinde borç; borçlu tarafın tüm mal varlığı üzerinden ve üçüncü kişiler üzerindeki hak ve alacaklarından tahsil edilir. Bu görev ise yasalara göre icra ve iflas daireleri ve mahkemelerine verilmiştir.

İcra Hukukunun Özellikleri

Avukat Aylin Göstericiler icra hukuku özelliklerinin geniş kapsamlı olduğunu ifade ederek; son zamanlarda icra hukukunun sürekli gündemde olduğunu da vurgulamaktadır. Hukuki ilişkiler içerisinde olan eşit haklara sahip kişiler, özel hukuk kapsamı içerisine girdiğini ifade eden Avukat Aylin Göstericiler; bu tür hukuk davalarının da özel davalar olduğunu belirtmektedir.

İcra hukukunda borçlu tarafın alacağını ödememesi halinde alacaklı taraf mağdur olacağı için burada kamu gücü devreye girer. Kişilerin alamadığı alacakları, devlet yetkisiyle borçlu taraftan tahsil edilebileceği için İcra hukuku Kamu hukuku içerisinde değerlendirilir.

İcra hukukunda alacaklar devlet otoritesi ile gerçekleştirilir. Bunun için borçlunun mal varlığının ya da gelirinin üzerinden belirli bir oranı tahsil etme yetkisi yine devletindir. İflas hukukundan farklı olarak icra hukukunda borçlu, mal varlığının belirli bir kısmıyla sorumludur. Ayrıca, alacaklı kişiler icra hukuk’unda bir ya da bir kaç kişi ile sınırlıdır. Borçlunun ödeme yapamadığı durumda ise hapis cezası ile cezalandırılması söz konusu değildir.

Vergi İcra Hukuku Nedir?

Son zamanlarda vergi icra hukukunun da sıklıkla gündeme geldiğini ifade eden Avukat Aylin Göstericiler; bu tür davaların ihtiyaçlara yönelik şekillendiğini de ifade ediyor. Ayrıca Avukat Aylin Göstericiler vergi vermenin önemine de vurgu yaparak, vergilerin zamanında ödenmesinin, vergi icrasıyla karşılaşmamayı da mümkün kıldığını belirtiyor!

Toplum ihtiyaçlarının karşılanması ve belirli bir düzen içerisinde yaşanabilmesi için kamu hizmetlerinin kesintisiz olarak alınması gerekir. Bu hizmet için devlet alacaklarının sekteye uğramaması çok önemlidir. Kişilerden vergi adı altında toplanan kamu alacaklarının alınamaması durumunda,  kişilerden icra yoluyla tahsil edilmesi gerekir. Bu durum da vergi icra hukukunda değerlendirilir.

Vergi borcu olan kişilere önce ödeme emri tebliğ edilerek, yedi gün içerisinde tahsil edilmesi istenir. Ancak Vergi İcra Kanunu’na göre kişiler belirlenen borcu ödeyebilecekleri gibi vergi mahkemelerine başvurarak,  borca itiraz için dava açma hakkına da sahiptir.  Mahkemenin kişi aleyhine karar vermesi halinde borcun yasal faiziyle birlikte ödenmesi istenir. Ödeme emrine rağmen ödenmeyen vergi borcu ise kişinin sahip olduğu mallar haczedilerek tahsil edilir.

Kaynak; https://aylingostericiler.av.tr/

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ankara'da Aynı Yolda İki Kaza Meydana Geldi
Ankara'da Aynı Yolda İki Kaza Meydana Geldi
Fatih Altaylı, Hakaret ve Küfür ettiği Polis Memurundan Özür Diledi
Fatih Altaylı, Hakaret ve Küfür ettiği Polis Memurundan Özür Diledi